Info

Adres:
Stichting Oud Nijkerk
Holkerstraat 6
3861CE Nijkerk

Entree:
I.v.m. de verhuizing t/m Juli
gratis toegankelijk

Openingstijden:

Woensdag

13:30 - 16:30 uur

Vrijdag

13:30 - 16:30 uur

Zaterdag

10:00 - 16:00 uur

Groepen ook op afspraak welkom.
Route:


Voor looproute van station nijkerk naar het museum klik hier

Oud-voorzitter Timo Ridder overleden

Wie het verleden niet kent …
 

Het bestuur, de conservator en de vrijwilligers van Stichting Oud Nijkerk hebben met grote verslagenheid kennis genomen van het overlijden van
 

TIMO RIDDER
oud-bestuurslid,
oud-voorzitter,
vrijwilliger.

 
Met zijn ongeëvenaarde kennis van de geschiedenis van Nijkerk  en gedreven inzet voor behoud van het historische erfgoed, was hij leidsman in onze stad. Nijkerk heeft een groot mens verloren. Wij zullen zijn warme vriendschap zeer missen en zijn werk voortzetten. Om met Timo te spreken: ‘Er is nog veel te doen.’
 
Wij wensen Ineke en de  kinderen en kleinkinderen de kracht toe met dit grote verlies om te gaan.
 
Jan Cozijnsen, voorzitter en  Aad Kruithof, secretaris

Veel hulp bij verhuizing

De werkzaamheden om het pand aan de Holkerstraat leeg te krijgen, naderen de eindfase. Er wordt heel veel hulp geboden bij het verhuizen van alle voorwerpen en het meubilair vanuit het huidige pand naar een tijdelijke locatie en naar het nieuwe museum aan de Venestraat. Voor de tweede keer heeft de fractie van de CU/SGP een avond meegewerkt met de verhuizing. Net als tijdens verkiezingstijd kan het museum ook nu rekenen op de enthousiaste hulp van de raads- en fractieleden. Ook de Rotary heeft een paar avonden beschikbaar gesteld om te helpen. De enorme klus om de collectie Callenbach-boeken in Roldo’s te krijgen (beschikbaar gesteld door Roldo Rent) is uitgevoerd met de assistentie van zes maatschappelijk stagiairs van het Corlaer College. T/m 26 juli wordt nog een aantal zaken zoals boeken en meubels verkocht aan de Holkerstraat.
CUSGP lowres
Hulp bij de verhuizing van de fractie CU/SGP (met vrijwilligers van Oud Nijkerk). Op de achtergrond de gemoderniseerde achtergevel van Venestraat 16.
Rotary
Assistentie van de Rotary bij de verhuizing.
maatschappelijk stagiaires
Maatschappelijk stagiaires van het Corlaer College helpen bij de verhuizing van de collectie Callenbach-boeken.
vrijwilligers
Vrijwilligers van Stichting Oud Nijkerk verhuizen de textiel-collectie.

Wekelijkse stadswandelingen weer van start

‘s Zomer organiseert Stichting Oud Nijkerk stadswandelingen met gegarandeerd vertrek. Elke woensdagmiddag vanaf 7 mei t/m 24 september start om 14.00 uur een gids vanaf Museum Oud Nijkerk (t/m eind juli Holkerstraat 6, vanaf augustus Venestraat 16). Kosten: € 4,– p.p. De stadswandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Een leuke activiteit voor een verjaardag, jubileum of bv. buurtfeest: stadswandelingen door het historische centrum van Nijkerk!

Schenkingen Rabobank Randmeren Stimuleringsfonds en Prins Bernhard Cultuurfonds voor het nieuwe museum

Stichting Oud Nijkerk ontving voor de verbouwing en inrichting van het nieuwe museum aan de Venestraat 16 de afgelopen weken twee zeer belangrijke bijdragen. Het Prins Bernhard Cultuurfonds schenkt € 5.000,–. Van het Rabobank Randmeren Stimuleringsfonds ontvangt Stichting Oud Nijkerk een schenking van maar liefst € 15.000,–. Museum Oud Nijkerk werkt nog hard aan het bijeen krijgen van de benodigde cofinanciering voor de verbouwing en inrichting. Het bestuur is zeer verheugd over deze belangrijke schenkingen. De omgevingsvergunning is inmiddels binnen, de verbouwing gaat één dezer dagen van start.

P1060281P1060292

Voorbereidende werkzaamheden voor de verbouwing (verwijderen oud plaatmateriaal) en verhuizing (inpakken voorwerpen) door vrijwilligers van Stichting Oud Nijkerk (foto’s Stichting Oud Nijkerk)

Museum Oud Nijkerk gratis toegankelijk tot aan de verhuizing

Het aantal ingepakte dozen in het museum aan de Holkerstraat groeit snel. De professionele boxen zijn gratis beschikbaar gesteld door Roldorent (zie www.roldorent.com). Omdat het depot inmiddels is veranderd in een opslagplaats, is daarmee de helft van het museum niet meer toegankelijk voor het publiek. Het bestuur heeft daarom besloten het museum tot aan de verhuizing gratis toegankelijk te maken. Loopt u ook nog eens binnen? De publieksruimte is tot eind juni nog normaal toegankelijk, met de tijdelijke expositie van de schilderijen uit eigen collectie en de semipermanente expositie over de geschiedenis van Nijkerk.

Kunst en Cultuur: de mooie route

In 2014 slaan drie organisaties (Galerie Polhus, Het Atelier en Museum Oud Nijkerk) de handen in één en bieden een nieuwe route aan, waarin kunst en cultuur centraal staan. De route start bij de galerie aan de Spoorstraat nr. 1 (gratis parkeren), via Het Atelier (Langestraat 39) naar Museum Oud Nijkerk aan de Holkerstraat. Met de verbinding van deze organisaties vinden bezoekers een prachtige combinatie van moderne- en historische kunstwerken. In Galerie Polhus is t/m eind februari de (verkoop)expositie Winter te zien; in Het Atelier zijn werken van Nel Schoon en Bart Kamphuis tentoongesteld (en te koop), en in Museum Oud Nijkerk zijn de historische schilderijen uit eigen collectie te bewonderen. Voor deze route is door Nel Schoon een flyer gemaakt die op veel punten te verkrijgen is. Dit initiatief levert naar verwachting een mooie bijdrage aan de recreatieve- en toeristische activiteiten van Nijkerk.Zie ook www.galeriepolhus.nl; www.bartkamphuis.nl en www.nelschoon.nl. Groepen zijn op afspraak ook buiten de reguliere openingstijden van harte welkom.

flyer2

De genodigden tijdens de presentatie van de nieuwe flyer met de kunst- en cultuurroute door Nijkerk. Wethouder Bert de Graaf nam het eerste exemplaar in ontvangst. Foto’s: Nel Schoon.

voorkant_flyer_kunstcultuurnijkerk