Info

Adres:
Stichting Oud Nijkerk
Venestraat 16
3861BX Nijkerk

Entree:
Toegangs prijzen worden bepaald na de heropening

Openingstijden:
Vanaf 1 augustus t/m 12 september zijn wij gesloten.

Woensdag

13:30 - 16:30 uur

Vrijdag

13:30 - 16:30 uur

Zaterdag

10:00 - 16:00 uur

Groepen ook op afspraak welkom.
Route:


Voor looproute van station nijkerk naar het museum klik hier

Oud Nijkerk krijgt oude straatnaamborden

Onlangs zijn in het centrum van Nijkerk de straatnaamborden  vervangen door nieuwe borden.
Van de weggehaalde borden was er nog een aantal met echt historische waarde, met namen zoals de Kloosterstraat, Nieuwstraat, Verlaat en Singel.

Overhandiging oude straatnaam bord "Singel"

In een vergadering van de Regiegroep Binnenstad heeft wethouder Geert Horst deze oude, geëmailleerde straatnaamborden uit de binnenstad overhandigd aan de heer Aad Kruithof van Stichting Oud Nijkerk.  Aad Kruithof heeft de wethouder, namens het bestuur van de Stichting, bedankt voor dit cadeau.   “Wij zijn heel blij met deze oude borden; zij krijgen een plek  in het nieuwe museum.”.

 

Stichting Oud Nijkerk één van de twee goede doelen bij ‘Proef de Herfst’

Lion’s Nijkerk organiseert ook dit najaar weer het evenement ‘Proef de Herfst’. Met deze benefietdiners wordt geld ingezameld voor twee goede doelen. Dit jaar is Stichting Oud Nijkerk één van de twee goede doelen, naast Stichting IJzersterk. De opbrengsten zal Museum Oud Nijkerk inzetten voor de inrichting van de creatieve zolder, in het bijzonder gericht op kinderen en leerlingen. De avonden, met een speciaal 5-gangendiner geserveerd door culinarist Ruud Jansen, vinden plaats op donderdag 9 en zaterdag 11 oktober, in De Postkamer. Aanmelding kan via de website www.lekkernijkerk.nl (kosten: € 60,– p.p.).

Voortgang verbouwing en inrichting Museum Oud Nijkerk vanaf zaterdag 13 september te bekijken

2014-09-09 08.51.20
Vanaf augustus 2014 is Venestraat 16 het nieuwe onderkomen van Museum Oud Nijkerk. Het pand is van oorsprong het laatmiddeleeuwse Gasthuis, gelegen aan de oude doorgaande weg van Amersfoort naar Zwolle. Pelgrims, reizigers en arme inwoners van de stad vonden hier een maaltijd en een bed. Het museum zal in dit pand de hedendaagse bezoekers welkom heten en de geschiedenis van Nijkerk presenteren.
Momenteel wordt hard gewerkt aan de afronding van de verbouwing en de start van de inrichting. Museum Oud Nijkerk realiseert een groter, hoogwaardig en attractief museum, met veel ruimte voor exposities, interactie, een open depot en een kenniscentrum over de geschiedenis van Nijkerk. Geïnteresseerden kunnen dit najaar de voortgang volgen door binnen te lopen tijdens de reguliere openingstijden (in 2014 woensdag- en vrijdagmiddag, 13.10 – 16.30 uur, zaterdag 10.00 – 16.00 uur).
De eerste tijdelijke expositie wordt geopend op zaterdag 17 januari 2015 en gaat over de geschiedenis van Venestraat 16. Het museum gaat vanaf volgend jaar twee extra middagen open, ook op dinsdag- en donderdagmiddag. De officiële opening staat gepland voor het najaar van 2015.
Historie Venestraat 16:
1436 Gasthuis, met inpandige kapel
1593 – 1786 Latijnse/Nederduitse school, renovatie 1731
1791 – 1907 Lutherse gemeente
1908 – 1966 Woon/pakhuis, diverse functies
1966 – 1985 Eigendom gemeente Nijkerk, zoektocht naar een bestemming
1977 Brand en renovatie
1986 – 2012 Berveling kantoormeubilair
Vanaf 2013 Museum Oud Nijkerk
Het project Uitbreiding Museum Oud Nijkerk wordt mogelijk gemaakt door financiering van Provincie Gelderland en door Regio FoodValley.

Plan voor inrichting Venestraat 16 gereed

Het plan voor de inrichting van het nieuwe pand voor Museum Oud Nijkerk, Venestraat 16, is gereed. Op de begane grond komt naast de ontvangstruimte een mooie museumwinkel, de ruimte voor tijdelijke exposities en een heerlijke binnentuin. Op de eerste verdieping komt het kenniscentrum, met alle boeken over Nijkerk en de collectie Callenbach-boeken, plus de nieuwe semipermanente expositie, die in het teken zal staan van de Gouden Eeuw van Nijkerk. De tweede verdieping zal het open, publiekstoegankelijke depot vormen, samen met een groepsruimte voor lezingen en ontvangsten. Op de bovenste verdieping wordt een creatieve zolder ingericht voor schoolklassen en de jonge museumbezoekers. Het ontwerp is van 4D-architecten uit Nijkerk. Naar verwachting zal de totale inrichting zijn gerealiseerd in het najaar van 2015, dan wordt een feestelijke officiële ingebruikname gepland.

 

Het project Uitbreiding Museum Oud Nijkerk wordt mogelijk gemaakt door financiering van provincie Gelderland en door Regio FoodValley.

PG-logo1396957351_FoodValley_logo

Veel hulp bij verhuizing

De werkzaamheden om het pand aan de Holkerstraat leeg te krijgen, naderen de eindfase. Er wordt heel veel hulp geboden bij het verhuizen van alle voorwerpen en het meubilair vanuit het huidige pand naar een tijdelijke locatie en naar het nieuwe museum aan de Venestraat. Voor de tweede keer heeft de fractie van de CU/SGP een avond meegewerkt met de verhuizing. Net als tijdens verkiezingstijd kan het museum ook nu rekenen op de enthousiaste hulp van de raads- en fractieleden. Ook de Rotary heeft een paar avonden beschikbaar gesteld om te helpen. De enorme klus om de collectie Callenbach-boeken in Roldo’s te krijgen (beschikbaar gesteld door Roldo Rent) is uitgevoerd met de assistentie van zes maatschappelijk stagiairs van het Corlaer College. T/m 26 juli wordt nog een aantal zaken zoals boeken en meubels verkocht aan de Holkerstraat.
CUSGP lowres
Hulp bij de verhuizing van de fractie CU/SGP (met vrijwilligers van Oud Nijkerk). Op de achtergrond de gemoderniseerde achtergevel van Venestraat 16.
Rotary
Assistentie van de Rotary bij de verhuizing.
maatschappelijk stagiaires
Maatschappelijk stagiaires van het Corlaer College helpen bij de verhuizing van de collectie Callenbach-boeken.
vrijwilligers
Vrijwilligers van Stichting Oud Nijkerk verhuizen de textiel-collectie.

Wekelijkse stadswandelingen weer van start

‘s Zomer organiseert Stichting Oud Nijkerk stadswandelingen met gegarandeerd vertrek. Elke woensdagmiddag vanaf 7 mei t/m 24 september start om 14.00 uur een gids vanaf Museum Oud Nijkerk Venestraat 16 in Nijkerk. Kosten: € 4,– p.p. De stadswandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Een leuke activiteit voor een verjaardag, jubileum of bv. buurtfeest: stadswandelingen door het historische centrum van Nijkerk!

Schenkingen Rabobank Randmeren Stimuleringsfonds en Prins Bernhard Cultuurfonds voor het nieuwe museum

Stichting Oud Nijkerk ontving voor de verbouwing en inrichting van het nieuwe museum aan de Venestraat 16 de afgelopen weken twee zeer belangrijke bijdragen. Het Prins Bernhard Cultuurfonds schenkt € 5.000,–. Van het Rabobank Randmeren Stimuleringsfonds ontvangt Stichting Oud Nijkerk een schenking van maar liefst € 15.000,–. Museum Oud Nijkerk werkt nog hard aan het bijeen krijgen van de benodigde cofinanciering voor de verbouwing en inrichting. Het bestuur is zeer verheugd over deze belangrijke schenkingen. De omgevingsvergunning is inmiddels binnen, de verbouwing gaat één dezer dagen van start.

P1060281P1060292

Voorbereidende werkzaamheden voor de verbouwing (verwijderen oud plaatmateriaal) en verhuizing (inpakken voorwerpen) door vrijwilligers van Stichting Oud Nijkerk (foto’s Stichting Oud Nijkerk)