Donateur worden

Info

Adres:
Stichting Oud Nijkerk
Venestraat 16
3861BX Nijkerk

Entree:
Iedergeval tot 01-07-2015 gratis

Openingstijden:

Woensdag

13:30 - 16:30 uur

Vrijdag

13:30 - 16:30 uur

Zaterdag

10:00 - 16:00 uur

Groepen ook op afspraak welkom.

Hier zitten wij:


Voortgang verbouwing en inrichting Museum Oud Nijkerk vanaf zaterdag 13 september te bekijken

2014-09-09 08.51.20
Vanaf augustus 2014 is Venestraat 16 het nieuwe onderkomen van Museum Oud Nijkerk. Het pand is van oorsprong het laatmiddeleeuwse Gasthuis, gelegen aan de oude doorgaande weg van Amersfoort naar Zwolle. Pelgrims, reizigers en arme inwoners van de stad vonden hier een maaltijd en een bed. Het museum zal in dit pand de hedendaagse bezoekers welkom heten en de geschiedenis van Nijkerk presenteren.
Momenteel wordt hard gewerkt aan de afronding van de verbouwing en de start van de inrichting. Museum Oud Nijkerk realiseert een groter, hoogwaardig en attractief museum, met veel ruimte voor exposities, interactie, een open depot en een kenniscentrum over de geschiedenis van Nijkerk. Geïnteresseerden kunnen dit najaar de voortgang volgen door binnen te lopen tijdens de reguliere openingstijden (in 2014 woensdag- en vrijdagmiddag, 13.10 – 16.30 uur, zaterdag 10.00 – 16.00 uur).
De eerste tijdelijke expositie wordt geopend op zaterdag 17 januari 2015 en gaat over de geschiedenis van Venestraat 16. Het museum gaat vanaf volgend jaar twee extra middagen open, ook op dinsdag- en donderdagmiddag. De officiële opening staat gepland voor het najaar van 2015.
Historie Venestraat 16:
1436 Gasthuis, met inpandige kapel
1593 – 1786 Latijnse/Nederduitse school, renovatie 1731
1791 – 1907 Lutherse gemeente
1908 – 1966 Woon/pakhuis, diverse functies
1966 – 1985 Eigendom gemeente Nijkerk, zoektocht naar een bestemming
1977 Brand en renovatie
1986 – 2012 Berveling kantoormeubilair
Vanaf 2013 Museum Oud Nijkerk
Het project Uitbreiding Museum Oud Nijkerk wordt mogelijk gemaakt door financiering van Provincie Gelderland en door Regio FoodValley.

VSBfonds steunt Museum Oud Nijkerk

VSBfonds vindt het werk van Stichting Oud Nijkerk voor het behoud en presentatie van het lokaal cultuurhistorische erfgoed heel belangrijk. Het project ‘Uitbreiding Museum Oud Nijkerk’ krijgt van het VSBfonds een geweldige bijdrage van ruim 29 duizend euro. De subsidie van het VSBfonds wordt gebruikt voor de inrichting van het vernieuwde museum. Het museum aan de Venestraat nr. 16 is groter en omvat meer ruimte voor exposities, een kenniscentrum over de geschiedenis van Nijkerk, een open depot en ruimtes voor groepen en klassen. Verspreid over vier verdiepingen wordt op een interactieve, afwisselende wijze de historie van de stad Nijkerk verbeeld.
Joost van Lanschot, directeur: ” VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.”

vsbfonds-pay-off-web

Touwfabriek Langman sponsort Museum Oud Nijkerk

In het vernieuwde Museum Oud Nijkerk aan de Venestraat 16 sponsort Touwfabriek Langman 5 jaar lang het open, publiekstoegankelijke depot. Nijkerk heeft al vanaf de 17e eeuw een touwslagerij. Vanaf 1893 is de touwslagerij en later de touwfabriek zonder onderbreken in handen geweest van de familie Langman (zie ook www.langmantouw.nl). Veel van de historische werktuigen en het prachtige wiel van de touwslagerij, hebben een plekje gekregen in het Nijkerkse museum. In het depot zal op een moderne, interactieve wijze worden uitgebeeld wat het museum verzamelt, en op welke wijze dit past in grotere collecties zoals Collectie Gelderland en zelfs wereldwijde collecties.

Conrtact Mus Oud Nijkerk met Fa Langman Foto Gerrit van de Veen OpticaFoto 1

Eind oktober werd in de Touwfabriek Langman (Beurtschipper 26-28 te Nijkerk) het sponsorcontract met Stichting Oud Nijkerk getekend. Foto G. v.d. Veen, OpticaFoto Nijkerk
V.l.n.r.: mevrouw Toos Langman, oud-directeur Henk Langman, huidige directeur Jan Langman, Jan Cozijnsen (voorzitter Stichting Oud Nijkerk), Theo Slijkerman (beheerder collectie Langman), Jos Kempers (penningmeester) en Saskia van den Berg (conservator).

Rotaryclub Nijkerk sponsort creatieve zolder van het nieuwe museum

Elk jaar organiseert Rotaryclub Nijkerk een golftoernooi om met de opbrengsten goede doelen te kunnen steunen. Dit jaar vond dit toernooi plaats op 19 september en kwam een deel van de opbrengsten ten goede aan het vernieuwde Museum Oud Nijkerk aan de Venestraat 16. Met een prachtig bedrag van € 5.000,– kan het museum 5 jaar lang de exploitatie van de creatieve zolder bekostigen. De inrichting van de zolder is speciaal gericht op jonge bezoekers en op klassen. Kinderen (volwassenen ook welkom) kunnen veel bekijken, lezen, doen en maken. Op zaterdag 4 oktober ondertekenden Harry van den Ham, voorzitter van Rotary Nijkerk , Peter Roodbeen, organisator van de golfdag en Jan Cozijnsen, de voorzitter van Stichting Oud Nijkerk, het sponsorcontract op de in uitvoering zijnde creatieve zolder.

sponsoring Rotary cratieve zolder SON foto Gerrit van de Veen-OpticaFoto

Ondertekening sponsorcontract Rotaryclub Nijkerk – Museum Oud Nijkerk, v.l.n.r. Peter Roodbeen, Jan Cozijnsen en Harry van den Ham, foto OpticaFoto Nijkerk, Gerrit van de Veen

Oud Nijkerk krijgt oude straatnaamborden

Onlangs zijn in het centrum van Nijkerk de straatnaamborden  vervangen door nieuwe borden.
Van de weggehaalde borden was er nog een aantal met echt historische waarde, met namen zoals de Kloosterstraat, Nieuwstraat, Verlaat en Singel.

Overhandiging oude straatnaam bord "Singel"

In een vergadering van de Regiegroep Binnenstad heeft wethouder Geert Horst deze oude, geëmailleerde straatnaamborden uit de binnenstad overhandigd aan de heer Aad Kruithof van Stichting Oud Nijkerk.  Aad Kruithof heeft de wethouder, namens het bestuur van de Stichting, bedankt voor dit cadeau.   “Wij zijn heel blij met deze oude borden; zij krijgen een plek  in het nieuwe museum.”.

 

Plan voor inrichting Venestraat 16 gereed

Het plan voor de inrichting van het nieuwe pand voor Museum Oud Nijkerk, Venestraat 16, is gereed. Op de begane grond komt naast de ontvangstruimte een mooie museumwinkel, de ruimte voor tijdelijke exposities en een heerlijke binnentuin. Op de eerste verdieping komt het kenniscentrum, met alle boeken over Nijkerk en de collectie Callenbach-boeken, plus de nieuwe semipermanente expositie, die in het teken zal staan van de Gouden Eeuw van Nijkerk. De tweede verdieping zal het open, publiekstoegankelijke depot vormen, samen met een groepsruimte voor lezingen en ontvangsten. Op de bovenste verdieping wordt een creatieve zolder ingericht voor schoolklassen en de jonge museumbezoekers. Het ontwerp is van 4D-architecten uit Nijkerk. Naar verwachting zal de totale inrichting zijn gerealiseerd in het najaar van 2015, dan wordt een feestelijke officiële ingebruikname gepland.

 

Het project Uitbreiding Museum Oud Nijkerk wordt mogelijk gemaakt door financiering van provincie Gelderland en door Regio FoodValley.

PG-logo1396957351_FoodValley_logo

Schenkingen Rabobank Randmeren Stimuleringsfonds en Prins Bernhard Cultuurfonds voor het nieuwe museum

Stichting Oud Nijkerk ontving voor de verbouwing en inrichting van het nieuwe museum aan de Venestraat 16 de afgelopen weken twee zeer belangrijke bijdragen. Het Prins Bernhard Cultuurfonds schenkt € 5.000,–. Van het Rabobank Randmeren Stimuleringsfonds ontvangt Stichting Oud Nijkerk een schenking van maar liefst € 15.000,–. Museum Oud Nijkerk werkt nog hard aan het bijeen krijgen van de benodigde cofinanciering voor de verbouwing en inrichting. Het bestuur is zeer verheugd over deze belangrijke schenkingen. De omgevingsvergunning is inmiddels binnen, de verbouwing gaat één dezer dagen van start.

P1060281P1060292

Voorbereidende werkzaamheden voor de verbouwing (verwijderen oud plaatmateriaal) en verhuizing (inpakken voorwerpen) door vrijwilligers van Stichting Oud Nijkerk (foto’s Stichting Oud Nijkerk)