Info

Adres:
Stichting Oud Nijkerk
Holkerstraat 6
3861CE Nijkerk

Entree:
I.v.m. de verhuizing t/m Juli
gratis toegankelijk

Openingstijden:

Woensdag

13:30 - 16:30 uur

Vrijdag

13:30 - 16:30 uur

Zaterdag

10:00 - 16:00 uur

Groepen ook op afspraak welkom.
Route:


Voor looproute van station nijkerk naar het museum klik hier

Leerlingen van groep 8 herdenken Joodse oorlogsslachtoffers

Donderdagochtend 24 april hebben leerlingen van groep 8 van De Open Kring, de Maranathaschool en de Prins Willem-Alexanderschool, als afsluiting van een nieuw lesproject, Joodse oorlogsslachtoffers herdacht. De groepen hebben een wandeling gemaakt langs een aantal van de vorig jaar geplaatste struikelstenen, en kwamen op het Plein bij elkaar voor een gezamenlijke herdenking. Aanwezig waren burgemeester Renkema, Louk de Liever en Jan Dokter, oprichter van het Westerborkpad (zie www.westerborkpad.nl), dat dwars door Nijkerk loopt. Jan Dokter was vorig jaar aanwezig bij de plaatsing van de struikelstenen, en ontdekte dat veel slachtoffers uit Nijkerk in Sobibor zijn vermoord, de plek waar ook zijn 4-jarig nichtje Elisabeth Pakkedrager is omgebracht. De herdenking van Elisabeth (het is dit jaar 75 jaar geleden dat zij geboren werd), maar ook van alle andere slachtoffers, ligt ten grondslag aan dit project.
De herdenking was de afsluiting van een nieuw lesproject dat Herinneringscentrum Kamp Westerbork i.s.m. Museum Oud Nijkerk heeft ontwikkeld: ‘De oorlog dichtbij huis’. Aan de hand van de persoonlijke geschiedenissen van de Joodse inwoners van Nijkerk leren kinderen over de geschiedenis van de Joodse Gemeenschap van Nijkerk en over de Jodenvervolging.
Tijdens de afsluitende bijeenkomst hebben de leerlingen ballonnen opgelaten, met daaraan kaartjes met een wens of gedachte. In de klas hebben de leerlingen muurkranten gemaakt, die t/m 3 mei te zien zijn in Museum Oud Nijkerk.

website 2

website 1
Foto’s van de afsluitende herdenkingstocht en bijeenkomst op het Plein
Fotografie: Gerrit van de Veen, OpticaFoto Nijkerk

Burgemeester Renkema wordt ambassadeur Westerborkpad

Met enthousiasme heeft burgemeester Renkema ingestemd met het verzoek om ambassadeur te worden van het Westerborkpad. Het Westerborkpad is een nog vrij nieuw lange-afstandswandelpad dat in 2012 in gebruik is genomen. Het wandelpad volgt de sporen van de Jodenvervolging, en is symbolisch alleen gemarkeerd vanaf het startpunt, de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam, naar het eindpunt, Kamp Westerbork in Drenthe. Al eerder zijn als ambassadeur toegetreden mevrouw Andrée van Es (wethouder van Amsterdam), de heer Harry Ruis (directeur Nationaal Monument Kamp Amersfoort) en mevrouw Hans Colijn-de Raat (16 jaar burgemeester van Scherpenzeel geweest, en oud-bestuurslid KNBLO). Burgemeester Gerard Renkema heeft al eerder zijn betrokkenheid met het Joodse erfgoed getoond, tijdens de plaatsing van de struikelstenen in Nijkerk, opening van exposities in Museum Oud Nijkerk en tijdens toespraken i.h.k.v. lesprogramma’s met klassen en -activiteiten van het Centrum Christenen voor Israël.
De initiatiefnemer achter het Westerborkpad, Jan Dokter, en de projectleider van de KNBLO, Hans Schumacher, zijn samen met een groep markeerders voortdurend aan het werk het wandelpad onder de aandacht te brengen van potentiële deelnemers, gemeentes, musea en andere betrokkenen bij het Joods erfgoed. Het pad is tevens toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking; het hele pad kan m.b.v. een rolstoel worden afgelegd. De jaarvergadering van de markeerders vindt plaats in Museum Oud Nijkerk.

Burg Renkema ambass Westerborkpad foto Gerrit van de Veen Nijkerk
Burgemeester Renkema op 24 april tijdens de herdenking van Joodse oorlogsslachtoffers van Nijkerk, met leerlingen van Nijkerkse basisscholen.
Foto: Gerrit van de Veen, OpticaFoto Nijkerk

Museum Oud Nijkerk tijdens Koningsdag gesloten

Zaterdag 26 april a.s., Koningsdag, is Museum Oud Nijkerk gesloten.

Familieleden bezoeken expositie Nijkerkse schilders

Afgelopen zaterdag, tijdens het Nationaal Museumweekend, bezochten familieleden van Nijkerkse schilders de expositie in Museum Oud Nijkerk. Mevrouw Van de Water (echtgenote van Teun van de Water en mevrouw ter Borg met kinderen (dochter van Adam Voorn) bezochten de expositie met werken van hun echtgenoot, vader en grootvader. Ook de heer Schuit bezocht samen met zijn echtgenote de expositie, waar werk van hem zelf te zien is. Tijdens de bijeenkomst zijn herinneringen opgehaald aan het werk van de schilders uit de 20e eeuw, deze zijn op audio vastgelegd.
fam Voorn bezoek SON
Mevrouw Ter Borg met kinderen
Bezoek VdWater-2 SON
Mevrouw van de Water met familie en Dick van Vaneveld
Bezoek Son
De heer en mevrouw Schuit
Foto’s: Gerrit van de Veen, OpticaFoto Nijkerk

Schenkingen Rabobank Randmeren Stimuleringsfonds en Prins Bernhard Cultuurfonds voor het nieuwe museum

Stichting Oud Nijkerk ontving voor de verbouwing en inrichting van het nieuwe museum aan de Venestraat 16 de afgelopen weken twee zeer belangrijke bijdragen. Het Prins Bernhard Cultuurfonds schenkt € 5.000,–. Van het Rabobank Randmeren Stimuleringsfonds ontvangt Stichting Oud Nijkerk een schenking van maar liefst € 15.000,–. Museum Oud Nijkerk werkt nog hard aan het bijeen krijgen van de benodigde cofinanciering voor de verbouwing en inrichting. Het bestuur is zeer verheugd over deze belangrijke schenkingen. De omgevingsvergunning is inmiddels binnen, de verbouwing gaat één dezer dagen van start.

P1060281P1060292

Voorbereidende werkzaamheden voor de verbouwing (verwijderen oud plaatmateriaal) en verhuizing (inpakken voorwerpen) door vrijwilligers van Stichting Oud Nijkerk (foto’s Stichting Oud Nijkerk)

Museum Oud Nijkerk gratis toegankelijk tot aan de verhuizing

Het aantal ingepakte dozen in het museum aan de Holkerstraat groeit snel. De professionele boxen zijn gratis beschikbaar gesteld door Roldorent (zie www.roldorent.com). Omdat het depot inmiddels is veranderd in een opslagplaats, is daarmee de helft van het museum niet meer toegankelijk voor het publiek. Het bestuur heeft daarom besloten het museum tot aan de verhuizing gratis toegankelijk te maken. Loopt u ook nog eens binnen? De publieksruimte is tot eind juni nog normaal toegankelijk, met de tijdelijke expositie van de schilderijen uit eigen collectie en de semipermanente expositie over de geschiedenis van Nijkerk.

Kunst en Cultuur: de mooie route

In 2014 slaan drie organisaties (Galerie Polhus, Het Atelier en Museum Oud Nijkerk) de handen in één en bieden een nieuwe route aan, waarin kunst en cultuur centraal staan. De route start bij de galerie aan de Spoorstraat nr. 1 (gratis parkeren), via Het Atelier (Langestraat 39) naar Museum Oud Nijkerk aan de Holkerstraat. Met de verbinding van deze organisaties vinden bezoekers een prachtige combinatie van moderne- en historische kunstwerken. In Galerie Polhus is t/m eind februari de (verkoop)expositie Winter te zien; in Het Atelier zijn werken van Nel Schoon en Bart Kamphuis tentoongesteld (en te koop), en in Museum Oud Nijkerk zijn de historische schilderijen uit eigen collectie te bewonderen. Voor deze route is door Nel Schoon een flyer gemaakt die op veel punten te verkrijgen is. Dit initiatief levert naar verwachting een mooie bijdrage aan de recreatieve- en toeristische activiteiten van Nijkerk.Zie ook www.galeriepolhus.nl; www.bartkamphuis.nl en www.nelschoon.nl. Groepen zijn op afspraak ook buiten de reguliere openingstijden van harte welkom.

flyer2

De genodigden tijdens de presentatie van de nieuwe flyer met de kunst- en cultuurroute door Nijkerk. Wethouder Bert de Graaf nam het eerste exemplaar in ontvangst. Foto’s: Nel Schoon.

voorkant_flyer_kunstcultuurnijkerk

Tijdelijke expositie: schilderijen uit eigen collectie

2013-12-19 18.59.05

Onlangs werd de laatste tijdelijke expositie geopend die wordt gehouden in het huidige pand van Museum Oud Nijkerk. Voor deze gelegenheid zijn de schilderijen uit eigen collectie mooi gepresenteerd. De collectie bestaat grotendeels uit schilderijen met afbeeldingen van Nijkerkse locaties, gemaakt door schilders die in Nijkerk hebben gewoond. Werken zijn te zien van o.a. Andries Verleur, Adam Voorn, Frans Kragt en Teun van de Water.
De heer Hans van der Meer, schenker van een groot aantal schilderijen van onder meer Andries Verleur, verrichtte de openingshandeling. Hij onthulde het eerste schilderij dat hij heeft geschonken, met de afbeelding van de Catharinastraat.
De expositie is te zien t/m juni 2014 (Holkerstraat 6), daarna pakt het museum de laatste voorwerpen in om te verhuizen naar Venestraat 16. Per 1 augustus 2014 is dit het adres van het museum.

Opening Schilderijententoonst SON 211213 GvdVeen
Fotografie: G. van de Veen, Nijkerk